Bewegliche Ferientage

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2023/24) 
Freitag vor Karneval09.02.2024
Rosenmontag12.02.2024
Freitag nach Christi Himmelfahrt10.05.2024
Freitag vor den Pfingstferien17.05.2024

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2024/25) 
Freitag vor Karneval28.02.2025
Rosenmontag03.03.2025
Freitag nach Christi Himmelfahrt30.05.2025
Freitag vor den Pfingstferien06.06.2025