Bewegliche Ferientage

 

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2021/22)
Freitag vor Karneval 25.02.2022
Rosenmontag 28.02.2022
Freitag nach Christi Himmelfahrt 27.05.2022
   

 

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2022/23)