Bewegliche Ferientage

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2019/20)
Freitag vor Karneval 21.02.2020
Rosenmontag 24.02.2020
Dienstag nach Karneval 25.02.2020
Freitag nach Christi Himmelfahrt 22.05.2020
Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2020/21)
Freitag vor Karneval 12.02.2021
Rosenmontag 15.02.2021
Freitag nach Christi Himmelfahrt 14.05.2021
Freitag nach Fronleichnam 04.06.2021