Bewegliche Ferientage

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2023/24) 
Freitag vor Karneval09.02.2024
Rosenmontag12.02.2024
Freitag nach Christi Himmelfahrt10.05.2024
Freitag vor den Pfingstferien17.05.2024

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2025/26) 
Freitag vor Karneval00.00.2025
Rosenmontag03.03.2025
Freitag nach Christi Himmelfahrt00.00.2025
Freitag vor den Pfingstferien00.00.2025