Bewegliche Ferientage

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2020/21)
Freitag vor Karneval 12.02.2021
Rosenmontag 15.02.2021
Freitag nach Christi Himmelfahrt 14.05.2021
Freitag nach Fronleichnam 04.06.2021
Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2021/22)
Freitag vor Karneval 25.02.2022
Rosenmontag 28.02.2022
Freitag nach Christi Himmelfahrt 27.05.2022