Bewegliche Ferientage

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2019/20)
Freitag vor Karneval 21.02.2020
Rosenmontag 24.02.2020
Freitag nach Christi Himmelfahrt 22.05.2020

 

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2020/21)