Bewegliche Ferientage

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2018/19)
 Freitag vor Karneval 01.03.2019
 Rosenmontag 04.03.2019
 Freitag nach Christi Himmelfahrt 31.05.2019
 Freitag nach Fronleichnam 21.06.2019

 

Bewegliche Ferientage (Schuljahr 2019/20)
Freitag vor Karneval 21.02.2020
Rosenmontag 24.02.2020
Donnerstag vor dem 1. Mai 30.04.2020
Freitag nach Christi Himmelfahrt 22.05.2020